InläggningCP110927 059

Det finns ännu inga helt säkra studier av näringsinnehållet i ekologiskt kontra konventionellt odlade grödor och grönsaker. Dels kan det vara svårt att sätta fingret på vad som förorsakar skillnader i näringsinnehåll och dels skall man vara medveten om att ingen forskning sker opartiskt. Alla undersökningar styrs av frågeställningar som på ett eller annat sätt konstruerats för att ge de svar man önskar.

Därmed inte sagt att det inte finns skillnader. I konventionell odling används bekämpningsmedel som finns kvar som restprodukt i och på det odlade. Detta är inte fallet med ekologiska grönsaker. En annan skillnad som påvisats är en högre torrsubstans (mindre andel vatten per kilo morot) i ekologiskt odlade morötter samt ett generellt högre c-vitaminvärde.

Vill du läsa mer om forskning på ekologiskt finns det på Centrum för ekologisk produktion och konsumtion på Sveriges lantbruksuniversitet. www.slu.se/epok