Reglerna för försäljning av egenproducerade hönsägg är tämligen enkla, livsmedelsverket skriver på sin hemsida följande:

”Om du inte vill ansöka om godkännande av äggpackeri har du möjlighet att sälja små mängder av dina egenproducerade hönsägg direkt till konsument hemma på gården, på torget eller genom dörrförsäljning. Vissa specifika fall kan också jämställas med försäljning av ägg direkt till konsument, t.ex. då äggproducenten säljer äggen i egen gårdsbutik eller använder äggen i sitt gårdskafé, gårdsrestaurang eller Bed & Breakfast. ”

Klicka här för att läsa hela texten.

Handlar det enbart om små mängder ägg måste inte försäljningen vara registrerad hos kommunen, men vid större försäljning kan registrering hos kommunen krävas. Registrering hos länsstyrelsen kan behövas om dessa bedömer att verksamheten i första hand är ett livsmedelsföretag.