Beroende på storleken på din produktion kan livsmedelsinspektören i din kommun godkänna att du diskar exempelvis i ditt eget privata kök. De kan faktiskt godkänna att all tillverkning sker i ditt eget kök åtminstone under en begränsad period. Det finns företag som fått detta godkänd av sin kommun för en period begränsad till ett år men olika kommuner tolkar lagens föreskrifter olika och det är viktigt att söka i varje enskilt fall.

Tänk också på att lagstiftning ändras, hör med livsmedelsinspektören i din kommun.