Flera landskap kan stoltsera med egna lantsorter (t.ex. Ölandsvete, Hallandsvete, Dalavete, Gotlands borstvete, lantvete Gotland) dock inte Skåne. Skånskt lantvete har gått förlorat men finns i Solvete I, II, III och IV. Solvete är ett bra vete för södra Sverige