sylt20mars 196

Det finns inga bestämmelser för hur lång hållbarheten är för sylt och marmelader. Dels beror hållbarheten naturligtvis på noggrannheten vid kokning och förpackning men också på faktorer som vilken typ av frukt eller bär som använts samt hur hög sockerhalten är i slutprodukten. Om en fortfarande mycket het, noggrant skummad, sylt med en sockerhalt på 65% fylls i rena varma burkar med tätslutande lock kan i princip ingenting hända med produkten i mikrobiologisk väg. Däremot kan färg och konsistens förändras över tid. Socker kan kristalliseras, de naturliga färgämnena bleknar och det är risk att konsumenten inte kommer att känna sig nöjd med sitt köp.

Du bestämmer alltså själv hållbarhetstiden på din produkt men en period på ett år från tillverkningsdagen är brukligt.