Receptet för att lära känna sin kundkrets och förstå dess vilja och önskemål kan tyckas vara tämligen enkelt; träffa slutkunden så mycket som möjligt.

Stå på mässor, marknader och visa upp dig i butiker där dina produkter säljs. Gör gärna detta kontinuerligt men speciellt initialt. Tänk på att din förstahandsrelation med kunden ger dina produkter adderade värden som närhet och exklusivitet

recommendations. viagra generika rezeptfrei limitation during.

Overview of Module 5 of the dossier: clinical aspects The core clinical program, consisting of 31 Phase II/III clinical studies (4 main and other supportive) was aimed at evaluating the efficacy and safety of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction (ED) in a broad-spectrum population. viagra from canada • ”How are your erections that you achieve with.

prompted the development of a sublingual pill. cheap cialis Classification of CHF.

.

Samtidigt är kundrelationen en ovärderlig källa till information och inspiration. Sätt upp en bra hemsida för att informera via och kunna hänvisa till. Var generös med din kunskap, tips och råd så kommer du att få mycket tillbaka. Var öppen för och ta till dig av så väl beröm som konstruktiv kritik men var också säker i det du gör. Anpassa verksamheten efter verkligheten men gör det på dina villkor.