Fördelen med att salta charkprodukter med vakuumpåse är att hanteringen blir ”renare” och att man behöver mindre mängd salt. Räkna med 25g salt och 3g socker/kilo kött.

Salt- och sockerbladningen fördelas runt köttet som därefter placeras i vakuumpåse. Vakuumförslut lätt, ej för hårt, och vänd på påsen då och då under insaltningstiden. Denna metod tar längre tid, räkna med 1-1,5 dygn/kilo kött.