You need to install and active the media element WordPress plugin (http://wordpress.org/extend/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/) to intergrate audio and video in this theme.

Mjölk är en vätska med små, små fettdroppar som flyter omkring. För att få fettdropparna närmre varandra låter man grädden flyta upp på mjölken och skummar av den. Eller separeras mjölken och grädden mekaniskt med hjälp av tyngdlagen av en separator. Det är bara på komjölk som all grädde flyter upp. Fårmjölk och getmjölk har väldigt liten gräddsättning spontant eftersom fettdropparna är så små. Däremot går det att separera get- och fårmjölk i en separator. Mjölken och grädden separerar sig bäst i 35-37 grader om du använder separator och vill få ut så mycket grädde som möjligt.

Se filmen från Brunslövs Mejeri där mjölken separeras med en separator

Film: TranforsMAT Krinova Incubator & Science Park, 2014-09-26