Clas Ohlson www.clasohlson.se har en enkel pH-meter för vätskor

Coquard www.coquard.fr säljer smörkärnare (butter churn på engelska) och allt annat för gårdsmejerier

Dansk Hjemmeproduktion www.hjemmeproduktion.dk säljer smörkärnor, separatorer (centrifuge på danska). Har även löpe, mögelkulturer och syraprodukter i små portioner för hemproduktion

Kebelco www.kebelco.se har löpe, vitmögelkultur och frystorkad syrakultur

Kemikalia www.kemikalia.se har löpe, vitmögelkultur och frystorkad syrakultur

Makab www.makab.se har pH-metrar som även kan mäta i fasta material som ostmassa

Nordtec www.nordtec.se har pH-metrar som även kan mäta i fasta material som ostmassa

mejeri_nov2012 240