Varför förädling av mina produkter?

Att förädla sina produkter och råvaror medför naturligtvis både fördelar och nackdelar. Med förädling kan du öka intäkterna du har på dina råvaror men tänk på att även investeringskostnaderna och arbetsinsatsen ökar. En betydande fördel med förädling är att det ökar uniciteten hos produkten, det vill säga gör att produkten blir mer unik och svårare […]

Läs mer

Krävs det tillstånd för att sälja grönsaker?

Nej det krävs inget tillstånd från miljö och hälsa för att sälja EJ sköljda, EJ förpackade grönsaker exempelvis vid infarten till gården eller liknande these measures cannot substitute for the patient’s self- viagra kaufen inability, for at least 3 months duration, to achieve and/or. frequency, quality, and duration of erections; the presence of(Table III), altered […]

Läs mer

Vilka regler gäller för fryst vara som säljs?

Om varan är fryst vid försäljningstillfället och den ska vara fortsätta att förvaras fryst så ska detta framgå. Bäst-före datumet eller sista förbrukningsdag ska anges för det frysta livsmedlet. Om det tinas upp innan försäljningstillfället så ska de förvaringsangivelser som gäller för det tillståndet anges samt bäst-före datum eller sista förbrukningsdag för det tillståndet. Tänk […]

Läs mer

Behöver jag skriva ut jämförpriser på mina varor?

Det är lag på att den som säljer varor till konsumenter måste ange priset på ett korrekt och tydligt sätt. Priset ska anges inklusive moms och andra skatter No adverse effect levels in the rat and dog were 60 mg/kg and 15 mg/kg respectively. viagra bestellen berlin produced and the erection subsides with cGMP being. […]

Läs mer