Hur bestäms hållbarheten på sylt/marmelad?

Det finns inga bestämmelser för hur lång hållbarheten är för sylt och marmelader. Dels beror hållbarheten naturligtvis på noggrannheten vid kokning och förpackning men också på faktorer som vilken typ av frukt eller bär som använts samt hur hög sockerhalten är i slutprodukten. Om en fortfarande mycket het, noggrant skummad, sylt med en sockerhalt på […]

Läs mer

Vilka märkningsregler gäller vid manuell försäljning över disk?

Om livsmedel ska märkas beror på om de är färdigpackade, det vill säga om de har placerats i en förpackning innan försäljningstillfället. Om du har vakuumförpackat livsmedlet innan försäljning ska det märkas med alla föreskrivna märkningskrav. Tänk på att lagstiftning ändras. Läs på Livsmedelsverkets hemsida om eventuella förändringar. Klicka på länken för att komma vidare. […]

Läs mer

Får man baka med egenproducerade ägg och servera sina gäster?

Man får förädla och sälja/servera direkt till konsument, egenproducerade ägg till exempelvis pannkakor, maräng, majonnäs utan att vara godkänt äggpackeri men givetvis måste förädlingen ske i godkänd livsmedelslokal för förädling. Tänk på att lagstiftning ändras. Läs på Livsmedelsverkets hemsida om eventuella ändringar. Klicka på länken för att komma vidare. www.slv.se

Läs mer