Vad bör man tänka på när man planerar en livsmedelslokal?

Tillverkning av livsmedel för försäljning eller servering kräver en godkänd livsmedelsanläggning. Alltså lokaler och rutiner som garanterar säkra livsmedel som ingen blir sjuk av. Beroende av vilken typ av livsmedelstillverkning/-förädling du planerar är tankarna lite olika. Läs gärna denna artikel och kontakta miljö och hälsa i din kommun för att få fler tips och tankar […]

Läs mer

Vilka alternativ finns det till att bygga nytt kök för livsmedelsproduktion?

Hyr ett kök. Skolkök, dagiskök, restaurangkök, bygdegård eller annan livsmedelsgodkänd lokal där du kan prova på men ändå göra säljbara produkter. Tänk bara på att du måste ha en egen processplan och ett eget godkännande för just dina produkter från kommunens livsmedelsinspektör. Du kan inte arbeta på någon annans tillstånd. Köp en husvagn och inred […]

Läs mer

Planering av viltstyckningsanläggning

Avlastningen av viltet bör i princip ske under tak och, om ni ska ha besökande kunder, utom synhåll för kunderna. Det kan exempelvis vara en enklare utbyggnad vid lastbryggan om sådan finnes. Inlastningen ska ske i ett rum där avhudning och urtagning sker (oren zon). Tänk på att ha utrymmen för backar och hudar.  Om […]

Läs mer