Avlastningen av viltet bör i princip ske under tak och, om ni ska ha besökande kunder, utom synhåll för kunderna. Det kan exempelvis vara en enklare utbyggnad vid lastbryggan om sådan finnes.

Inlastningen ska ske i ett rum där avhudning och urtagning sker (oren zon). Tänk på att ha utrymmen för backar och hudar.  Om hudarna ska förädlas, tänk också på att göra ett saltningsrum i direkt anslutning.

Slaktkroppen hängs upp på en galge/krok på bana i taket och går vidare in i avsvalningskyl. När slaktkroppen nått + 2-4 grader flyttas den vidare in i hängmörningskylen. Från hängmörningskylen bör banan gå ända ut i styckningslokalen. Detta för att eliminera tunga lyft och även för att undvika bakteriekontaminering av slaktkroppen.

Butikslokalen om sådan ska finnas ska ha direkt anslutning till kylar och styckningslokal. Även separat kyl för färdigpackat kött rekommenderas.

Beredningslokal kan vara den samma som försäljningslokalen om det är skiljt i tid.

Styckning, malning och packning har lagkrav på max + 12 grader i rummet.

För beläggning av golv, väggar och tak för samtliga lokaler gäller att de ska vara lätta att rengöra. Där det är hårdare slitage och mycket vattenspolning passar kakel/klinker eller putsad målad betong. Rostfri plåt, plexiglas och våtrumsmatta kan också fungera. På andra ytor, som i butiken, kan det räcka med en avtvättningsbar färg på väggar och tak, såsom linoljefärg.

Handfat för handtvätt (helst med no-touch kranar) ska finnas vid övergången mellan oren och ren zon.

Det kan vara bra att ha fönster mellan styckning/beredning in till butikslokalen, speciellt om det styckas samtidigt som butiken är öppen. Möjligheterna för kunderna att få insyn ”bakom kulisserna” är dels underhållningsvärde, dels talar det om för kunden att det inte är något fusk, allt sker för öppen ridå.

Det ska finnas en toalett/duschrum/omklädningsrum för anställda. Vill ni erbjuda toalett för besökare ska det vara annan än den för personalen. Rummen kan dock ligga bredvid varandra.

Vill du läsa mer om hur man planerar livsmedelslokaler, klicka på länken för att komma vidare till artikeln om Godkänt kök.