Sockerhalten i cider mäts med hjälp av en hydrometer eller spektrometer som anger sockerhalten i procent. En hydrometer anger sockerhalten, eller egentligen densiteten eller den specifika vikten, mätt i Oechsle. Typisk startvärde på must innan jäsning är 1055-1065 Oechsle. Se tabellen nedan för färdig fransk cider och värdena för restsocker, Oechsletal respektive alkohol.

 

Beteckning            Oechsletal            Restsocker/liter            % alkohol i färdig cider

Söt                             1020-1025                 40                                          1,5-3,0

Halvsöt                     1018-1020                 30-40                                    3,0-4,0

Halvtorr                   1010-1015                  20-30                                    4,0-5,5

Torr                           1000-1005                <20                                        >5,5