En hygrometer mäter relativ luftfuktighet. Relativ luftfuktighet mäts i procent av den totala mängd vatten som luften vid en viss temperatur kan innehålla. Varm luft kan hålla mer vattenånga (högre luftfuktighet) än kall.