HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter, är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.

Det låter komplicerat men innebär egentligen bara att varje livsmedelsproducent skriftligen skall ha förutsett de problem och kritiska moment som kan uppstå eller finns vid livsmedelsproduktion, samt ha en plan för hur man hanterar dessa.