Logotyp –Verksamhetens symbol

Logotypens uppgift är att vara länken till den plats i hjärnan där man lagrar all kunskap, erfarenhet mm som kan knytas till den verksamheten som Logotypen symboliserar. Undan för undan fyller man på med fler upplevelser

There were evidence of dilatations of the central veins, which contained lysed red blood cells and cyto-architectural distortions of the hepatocytes and centrilobular haemorrhagic necrosis. sildenafil bestellen The pharmacokinetics of sildenafil (50 mg single dose) were not altered in subjects with mild to moderate impairment..

These pharmacological properties are consistent with facial flushing and headache reported as adverse events in clinical studies.high or low risk category viagra online.

24outcome of testing cialis otc usa.

. Se till att logotypen alltid finns med och känns igen, så att alla positiva erfarenheter kopplas till rätt verksamhet i betraktarens hjärna.

Logtypen skall visa fram verksamheten på ett sådant sätt att de människor man vill vända sig till

uppfattar den på det sätt man tänkt sig. Så försök hela tiden se den ur deras synvinkel. Vid första möte skall den locka och upplevas attraktiv och vid kommande tillfällen är snabb igenkänning viktigt.

Var försiktig vid ändring av Logotyp så du inte igenkänningen går förlorad.

Läs mer och få designhjälp hos

http://www.daucusdesign.se/images/stories/Logotyp_-_verksamhetens_symbol.pdf