• Hyr ett kök. Skolkök, dagiskök, restaurangkök, bygdegård eller annan livsmedelsgodkänd lokal där du kan prova på men ändå göra säljbara produkter. Tänk bara på att du måste ha en egen processplan och ett eget godkännande för just dina produkter från kommunens livsmedelsinspektör. Du kan inte arbeta på någon annans tillstånd.
  • Köp en husvagn och inred som ett kök. Bygg så det passar din tillverkning. Du måste koppla till livsmedelsgodkänt vatten (allt kommunalt vatten är det) men det behövs inget bygglov eftersom det är på hjul.
  • Använd ditt eget kök. Det är möjligt att få ett tillfälligt tillstånd att tillverka i mindre skala i sitt eget kök, det skiljer sig dock från livsmedelsinspektör till livsmedelsinspektör om de ser möjlighet i lagstiftningen att bevilja ett sådant tillstånd. Du måste ha livsmedelsgodkänt vatten och en processbeskrivning inklusive rengöringsrutiner etc. I livsmedelslagen finns nämligen undantag från i stort sett alla paragrafer om man är småskalig och säljer lokalt eller använder traditionella metoder.