Varje planta måste ges utrymme att utvecklas. Med ett större radavstånd, t.ex. upp till 50 cm, kan utsädesmängden minskas och ändå ge samma skörd som sådd på standardavståndet 12,5 cm. Större radavstånd underlättar också radhackning och ogräsbekämpning