• Kommunens Miljö & hälsa, livsmedelsinspektören 
Livsmedelsanläggning, alltså lokal och rutiner för tillverkningen (och slakt av fjäderfä). Handel, tillagning och servering (även provsmakning) på marknader
  • Kommunens byggnadskontor 
Nybyggnad eller ändrad användning av byggnad
  • Kommunens vatten- och avloppsavdelning 
Avlopp, fettavskiljare 
  • Kommunens Kultur & fritid /Social 
Servering av alkohol 
Slakt av allt utom fjäderfä. Viltstycknings- anläggningar. Alkoholtillverkning. 
Momsregistrering. Skattelager av alkohol